За нас

Счетоводна къща

"ОЛИ-МАР"  ЕООД - гр. Шумен

"ОЛИ-МАР" ЕООД е счетоводна кантора, която предлага пълна гама от професионални счетоводни и юридически услуги, стремейки се да отговори на всички фирмени потребности на своите клиенти. 
Нашата цел е да бъдем в полза, както на хората решили да стартират свой бизнес, така и на предприемачите, които вече имат изградена търговска дейност.
ОЛИ-МАР ЕООД е със своите клиенти от момента на консулатацията по избор на най-удачната правна форма за стартиране на бизнес, до подаване на годишния финансов отчет на регистрираната вече фирма.

Счетоводни услуги

"ОЛИ-МАР" ЕООД предоставя на своите клиенти пълна гама от счетоводни услуги на атрактивни цени. Специален акцент е поставен на счетоводното обслужване на юридически лица със стопанска и с нестопанска цел: подаване на всички видове декларации, изготвяне на финансови и други отчети, регистрация по ДДС, представителство пред НОИ, НАП, НСИ, Министерство на правосъдието, КЗЛД и др.
"ОЛИ-МАР" ЕООД предоставя счетоводно обслужване и на физически лица, включващо подаване на годишни декларации, консултации по трудови, осигурителни и пенсионни въпроси.

Правни услуги

Практиката показва, че за успешното осъществяване на търговска дейност е необходимо, освен всичко друго и отлично познаване на действащата нормативната уредба и непрестанно следене за извършваните в нея изменения и допълнения.
Стремейки се да отговори на всички фирмени потребностти на своите клиенти, "ОЛИ-МАР" ЕООД предлага пълна гама от юридически услуги на конкурентни цени. Това ни позволява да предоставим професионално правно съдействие по всички възникнали фирмени въпроси.
Получаването на своевременна и коректна правна консултация Ви гарантира спестяване на последващи съдебни разходи и други неблагоприятни последици за Вашата фирма.


Изгодни оферти за дрехи